Witamy w firmie Prolog, działającej od 1 lipca 2000r. Grupa Doradczo-Szkoleniowa PROLOG współpracuje z doświadczonymi trenerami, specjalistami wielu dziedzin, menedżerami oraz kadrą naukową najlepszych śląskich szkół wyższych.doradztwo w zakresie budowania strategii rozwoju firmy
określania misji, wizji i celów strategicznych

doradztwo w zakresie public relations firmy

szkolenia w zakresie psychologii biznesu

szkolenia w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

specjalistyczne treningi i szkolenia dla kadry zarządzającej
i pracowników

szkolenia i doradztwo w zakresie negocjacji biznesowych 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com