Szkolenia "szyte na miarę" - dostosowane do potrzeb
oraz możliwości ludzi i firm.
Treningi dla klientów indywidualnych (coaching).
Wysokiej klasy kadrę specjalistów, praktyków, znawców
przedmiotu, doradców, konsultantów i menedżerów.
Kompleksową obsługę firm.Psychologia biznesu
Negocjacje
Public relations
Prezencja i styl w biznesieDiagnoza potrzeb szkoleniowych
Rozwiązywanie konfliktów
Komunikacja interpersonalna

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od tematyki szkolenia, potrzeb szkoleniowych firmy i podlega negocjacji. Szczegółowy program oraz czas trwania każdego z treningów dostosowywany jest do wymagań klienta i specyfiki rynku.Jak mówić, żeby nas słuchali? Jak słuchać, żeby mówili?
Kontakty z klientami. Komunikacja werbalna i niewerbalna.


Jak zbudować zespół wysokiej efektywności?Konflikt, i co dalej? Budowanie relacji z podwładnymi i przełożonymi.


Jak być skutecznym w negocjacjach?


Co zrobić, żeby nas zauważono? Co zrobić, żeby nas zapamiętano?


Jak zachować się przed kamerą? Jak rozmawiać z dziennikarzami?
Jak zachować się w przypadku kryzysu?


Jak stworzyć wizerunek człowieka sukcesu? Aspekty psychologiczne i wizualne.


Jak ogarnąć całość problemów rozwojowych w Twojej firmie? Jak zbudować
wizję rozwoju i skutecznie ją zrealizować?


Gdzie szukać wsparcia dla realizacji projektów strategicznych? Jak harmonijnie
zrealizować najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia?


Jak oceniać pomysły przekształceń w firmie? Jak przekonać innych do Twojego pomysłu?


Jak pchnąć firmę na nowe tory? Jak odkryć nowe pomysły na rozwój?


Jak zdystansować konkurentów? Jak zidentyfikować swoje przewagi
konkurencyjne i jak je wzmacniać?


Jak pozyskiwać partnerów dla rozwoju własnych pomysłów. Jak wzmacniać specjalizację firmy?

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com