ABC SKUTECZNEGO MENEDŻERA - KSZTAŁTOWANE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

Program:

1.Propedeutyka wiedzy psychologicznej dotyczącej funkcjonowania człowieka:

mechanizmy warunkujące nasze zachowanie
kluczowe pojęcia analizy relacji interpersonalnych /Analiza Transakcyjna/

2. Analiza transakcyjna jako koncepcja stosowana w różnego typu organizacjach.

3. Funkcjonowanie w różnych rolach zawodowych /menedżer, lider, przywódca/

4. Rola lidera i jej analiza w różnych aspektach:

typologie liderów
rozwiązywanie problemów w relacji lider - podwładny
optymalne sposoby kierowania ludźmi

5. Podsumowanie seminarium i informacje zwrotne od uczestników


Cele:

dostarczenie wiedzy psychologicznej, niezbędnej do poznania i zrozumienia
mechanizmów stosunków międzyludzkich

określenie własnych predyspozycji kierowniczych:
- autodiagnoza cech ułatwiających i utrudniających kierowanie zespołami
- zdefiniowanie własnego stylu pełnienia roli lidera

refleksja nad skutkami stosowania różnych stylów kierowania ludźmi

kształtowanie umiejętności optymalnego kierowania zespołem:
- zdolności prawidłowego podejmowania decyzji
- umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów lider - podwładny

humanizacja stosunków w sytuacjach zawodowych


Dla kogo?
Seminarium adresowane jest do osób pełniących aktualnie funkcje kierownicze,
jak również do kadry mającej szanse awansu zawodowego.


Metody:

W trakcie zajęć wprowadzane będą elementy wykładu z przewagą metod aktywizujących grupę:

gry symulacyjne /rejestrowane kamerą video/
kwestionariusze
ankiety
konsultacje indywidualne

W trakcie warsztatu możliwe jest dokonanie diagnozy predyspozycji kierowniczych.

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com