SPADOCHORON


Historia programu

Program "SPADOCHRON" został opracowany przez Amerykanina Richarda Bollesa. Jest to najpopularniejszy program z dziedziny planowania życia - kariery, wykorzystywany przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Włoszech, Szwajcarii.

W Stanach Zjednoczonych każdy student kończąc uczelnię przechodzi przez kurs Spadochron, uznany za jedyny gruntownie PRZYGOTOWUJĄCY DO KARIERY ZAWODOWEJ.

Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych (FISE), certyfikująca trenerów "Spadochronu", współpracując z grupą specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i edukacji, dostosowała program do polskich warunków.

Program

1. prezentacja metody odkrywania swoich zdolności
2. techniki określania zainteresowań
3. określanie dziedziny, w której można najlepiej wykorzystać
swoje umiejętności i predyspozycje
4. metoda wyboru optymalnego zawodu
5. sposoby szukania organizacji oferujących dany zawód
6. technika określania optymalnego miejsca pracy
7. metody zbierania informacji o potencjalnych miejscach pracy
8. przygotowanie się do rozmowy wstępnej
9. zasady zachowania się w czasie rozmowy wstępnej
10. przedstawienie swoich osiągnięć w rozmowie z pracodawcą
11. techniki i zasady prowadzenia negocjacji płacowych

Cele:

1. Pomoc w odkryciu własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania
określonej pracy,
2. znalezienie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego,
3. zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, dotyczących
rozmowy kwalifikacyjnej,
4. zapoznanie z technikami aktywnego szukania pracy,
5. zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do:

1. absolwentów szkół wyższych
2. osób przekwalifikujących się
3. osób poszukujących pracy
4. osób kształtujących swoją karierę zawodową


Metody:

wykorzystywanie aktywnych form prowadzenia zajęć (łączenie wykładów,
ćwiczeń, dyskusji, badań w terenie, "burze mózgów", odwoływanie się
do doświadczeń uczestników)
praca oparta na treningu interpersonalnym
trenerzy "Spadochronu" ukierunkowują uczestników na pracę indywidualną,
która usamodzielnia i rozwija
ćwiczenia indywidualne i grupowe, mające na celu zwiększyć wiarę w siebie
i pomóc w znalezieniu pracy

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com