KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Z ELEMENTAMI ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

Program:

1. Podstawy merytoryczne problematyki kontaktów interpersonalnych:

indywidualne cechy wspomagające i utrudniające relacje z ludźmi
terytorium psychologiczne jako podstawowe pojęcie do analizy różnorodnych
aspektów własnego sposobu kontaktowania się z otoczeniem
komunikacja werbalna i niewerbalna

2. Psychologiczne mechanizmy konfliktu:

warunki zaistnienia sytuacji konfliktowej
przyczyny konfliktów
różne formy reagowania w sytuacjach konfliktowych

3. Suboptymalne i destrukcyjne sposoby rozwiązywania konfliktów.

4. Modelowe radzenie sobie z konfliktem:

etapy i sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
fundamenty asertywności

5. Podsumowanie zajęć oraz informacje zwrotne dotyczące seminarium.

Cele:

poszerzanie obszaru wiedzy uczestników na temat optymalnych i suboptymalnych
kontaktów interpersonalnych
praktyczne kształtowanie umiejętności interpersonalnych warunkujących prawidłowe
interwencje /komunikacja werbalna i niewerbalna/
modelowanie zachowań o charakterze adaptacyjnym, wpływających na efektywne
funkcjonowanie w zespole
przedstawienie destrukcyjnych i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
zapoznanie uczestników z wybranymi technikami konstruktywnego
rozwiązywania problemów

Pojęcie asertywności i jego implikacje w sytuacjach zawodowych
- asertywność jako alternatywny sposób łączenia obrony własnych interesów
w kooperacji z partnerem.


Dla kogo?
Seminarium adresowane jest przede wszystkim do osób kierujących zespołami,
oraz pracowników będących bezpośrednim kontakcie z klientem. Umiejętności zdobyte
w trakcie seminarium są przydatne wszystkim bez względu na zajmowane stanowisko.

Metoda:
W trakcie seminarium wprowadzane będą elementy wykładu z przewagą metod aktywizujących grupę: /

gry symulacyjne /rejestrowane kamerą video/
autodiagnoza umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
konsultacje indywidualne, studia przypadku

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com