PROFESJONALNE FUNKCJONOWANIE W ROLI ZAWODOWEJ

Program:

1. Korzystna autoprezentacja własnych kompetencji zawodowych oraz walorów osobistych:

poszerzenie wiedzy o swoich słabych i mocnych stronach
zasady wywierania korzystnego wrażenia w sytuacjach ekspozycji społecznej
samopoznanie i samoakceptacja
określanie celów życiowych i priorytetów zawodowych

2. Efektywne i satysfakcjonujące kontakty z przełożonymi i współpracownikami:

spostrzeganie interpersonalne
komunikacja werbalna i niewerbalna
asertywność w kontaktach społecznych
radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

3. Radzenie sobie ze stresem.

4. Efektywność i dobra organizacja pracy, jako alternatywa sytuacji stresowych:

planowanie i organizacja czasu pracy
skuteczne i sprawne działanie /zasada Pareto/
umiejętność selekcjonowania informacji
techniki koncentracji

Cel:
Kształtowanie umiejętności optymalnego funkcjonowania w roli zawodowej.

Dla kogo?
Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników administracyjnych.

Metoda:
elementy wykładu
ćwiczenia
gry symulacyjne /rejestrowane kamerą video/
kwestionariusze
metody aktywizujące grupę
dyskusja

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt:CleanCutdesign.com