PSYCHOLOGIA KONTAKTU Z KLIENTEM

Program:

1. Propedeutyka wiedzy psychologicznej warunkującej powodzenie
w kontakcie z klientem:

prawidłowości percepcji interpersonalnej
komunikacja werbalna i niewerbalna
konflikt interpersonalny i sposoby jego rozwiązania

2. Sztuka "nieinwazyjnego" wywierania wpływu na klienta:

jak zdobyć klienta?
jak sprawić, aby był zadowolony z usługi?
jak zorganizować sobie ponowne korzystanie z naszych usług?

3. Sposoby radzenia sobie z "trudnym klientem":

zastosowanie technik asertywnych
minimalizowanie stresu w kontakcie z klientem

4. Refleksje na temat seminarium oraz informacje zwrotne od uczestników.


Cele:
pogłębianie wiedzy na temat narzędzi wpływu społecznego
poznanie optymalnych technik sprzedaży usług
redukowanie kosztów własnych w sytuacjach trudnych
kształtowanie trudnych umiejętności decentracji w kontakcie z klientem

Dla kogo?
Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich osób będących w bezpośrednim kontakcie
z klientem, niezależnie od rodzaju usług.

Metody:
elementy wykładu
gry symulacyjne /rejestrowane kamerą video/
kwestionariusze

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com