ZARZĄDZANIE ASERTYWNE

PROGRAM:

1. Style zarządzania - podstawy teoretyczne:
diagnoza własnego stylu zarządzania

2. Optymalizacja własnego stylu zarządzania:
aktywne słuchanie jako podstawowa cecha dobrego przełożonego
respektowanie praw innych ludzi
obrona swoich interesów w relacjach interpersonalnych, unikanie manipulacji
wyrażanie własnych oczekiwań i potrzeb bez lęku i agresji - asertywność

3. Techniki asertywnej obrony

4. Konfrontatywne rozwiązywanie problemów

5. Dyskusja na temat seminarium, oraz informacje zwrotne od uczestników


Cele:
kształtowanie umiejętności optymalnego kierowania zespołem
prezentacja sposobów asertywnego kierowania ludźmi
przedstawienie alternatywnego sposobu rozwiązywania problemów z pozycji lidera


Metody:

elementy wykładu
gry symulacyjne /rejestrowane kamerą video/
kwestionariusze umożliwiające diagnozę zachowania w kontaktach z ludźmi
ankiety dotyczące asertywności
dyskusja<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com