PUBLIC RELATIONS


ROLA I MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W ORGANIZACJI


KTO I PO CO POTRZEBUJE PR, CZYLI FUNKCJE I ZADANIA PUBLIC RELATIONS

CEL: odpowiedź na pytanie, czym jest public relations; jakie są cele PR, jakie spełnia funkcje. Zapoznanie się z teoretycznymi modelami PR oraz praktycznymi sposobami ich realizowania poprzez zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi PR.

cele PR
funkcje i modele PR
formy działań PR

 

RAZEM CZY OSOBNO, CZYLI PUBLIC RELATIONS A MARKETING

CEL: pokazanie zależności oraz rozbieżności pomiędzy działaniami marketingowymi oraz public relations, ukazanie roli komunikacji marketingowej w strategii firmy; uwypuklenie roli public relations w systemie komunikacji marketingowej (promotion mix)

funkcje i cele marketingu
mix-promotion jako skuteczne narzędzie marketingowe, miejsce PR w mix- promotion
od komunikacji marketingowej do public relations

JAK: przykłady działań kampanii marketingowych wspieranych przez PR oraz bez wsparcia działań PR - porównawcze studium przypadków, analiza, dyskusja, wnioski.

 

KTO, GDZIE I JAK, CZYLI ROLE I ZADANIA
ORAZ MIEJSCE SPECJALISTÓW PUBLIC RELATIONS W ORGANIZACJI


CEL: ukazanie roli public relations w zarządzaniu strategicznym: czy i jak tworzyć struktury PR oraz ich współpraca z organami zarządzającymi oraz planowanie i wdrażanie strategii PR zsynchronizowanych ze strategiami marketingowymi; pokazanie modelu osobowościowego profesjonalisty PR

miejsce zespołu PR w firmie oraz jego wkład w planowanie strategii
organizacyjne aspekty działalności PR w firmie - kryteria wyboru
zalety i wady sposobów organizowania działalności PR w firmie
osobowość oraz umiejętności specjalisty PR
typy profesjonalistów PR i ich charakterystyka
zasady tworzenia skutecznego zespołu PR

 

FAZY PROCESU PUBLIC RELATIONS
KONCEPCJE PROCESU PR


CEL: zapoznanie z teoretycznymi modelami procesu PR

proces PR w czterech fazach
proces PR w sześciu fazach

 

TWORZENIE STRATEGII PR
CEL: zapoznanie z modelami strategii PR, zasadami doboru technik oraz treści PR. Nabycie umiejętności konstruowania poprawnych strategii PR z uwzględnieniem wszystkich jej kolejnych elementów, a zwłaszcza metod badawczych składających się na analizę oraz technik ewaluacyjnych pozwalających zmierzyć skuteczność zastosowanych działań PR

strategie PR (przegląd)
zasady doboru technik oraz treści PR
elementy strategii PR:

1. Gdzie jesteśmy?, czyli analiza (metody badawcze)
2. Dokąd zmierzamy?, czyli określenie celów
3. Co zrobimy?, czyli planowanie strategii
4. Jak to zrobimy?, czyli określenie taktyk (szczegółów strategii)
5. Kiedy?, czyli harmonogram działań
6. (Za) Ile?, czyli planujemy budżet
7. Do dzieła!, czyli wdrażamy i działamy
8. Co nam to dało?, czyli badamy skuteczność naszych działań (mierzenie efektywności działań PR oraz modele oceny efektywności działań PR)
9. Skontroluj się sam!, czyli o potrzebie monitorowania działań na każdym z etapów planowania i wdrażania strategii

<<powrót do szkoleń

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com