Od 1994 r. trener, prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, kultury obsługi klienta oraz współpracy z partnerem zagranicznym, otoczeniem i środowiskiem biznesu. Trener w firmach szkoleniowych PRC Communications (trener: od 1999 r., specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), Modern Business (m. in. od 1999 r. trener w programie szkoleniowym ING Banku Śląskiego SA dla placówek detalicznych) oraz Śląskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro".

Wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (od 1998 r.) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993-2001). Administrator projektu MBA In International Business Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1995-1998). Wykładowca Kolegium Zarządzania AE w Katowicach (od 2000 r.). Współpracownik Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju ECID (1996-2000).

Staże krajowe i zagraniczne: PHZ Centrozap (handel zagraniczny, przygotowanie i realizacja kontraktów), Powszechny Bank Kredytowy (funkcjonowanie rynku finansowego i rozliczenia międzynarodowe), Worcester College of Technology - Department of Management & Professional Studies, University of Bristol, Graduate School of International Business, (zarządzanie projektem międzynarodowym, techniki prowadzenia szkoleń negocjacyjnych), Ecole Nationale des Ponts et Chaussees - MIB, Paryż (zarządzanie projektem międzynarodowym, techniki prowadzenia szkoleń negocjacyjnych). Absolwent treningów dla trenerów Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Promotor i RES Consulting (Trening moderacji wizualnej I stopnia).

Trener - współpracownik Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Projektu dla Poparcia Wolnej Przedsiębiorczości (1994-1997). Współpracownik Fundacji Edukacja dla Demokracji w dziedzinie edukacji europejskiej (od 2000 r.). Członek rady programowej wortalu www.info-pr.pl (od 2002 r.).

Klienci: ING Bank Śląski, PKO B. P. S. A., Ministerstwo Finansów, Prebon Yamane Polska, Microman, Intergaz, Rafineria Czechowice, Radio ESKA, PEGAZ Agencja Reklamy Bezpośredniej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Petro Carbo Chem, Budotechnika, Śląska Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro".

powrót>>

 
Copyright PROLOG 2005
projekt: CleanCutdesign.com